Ceza Hukuku

765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında;

  • Soruşturma ve Kovuşturma aşamalarında sanık müdafiliği veya müşteki/katılan vekilliği
  • Adli kontrol ve tutuklama kararlarına itiraz
  • İlk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf ile Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı temyiz başvuru işlemleri
  • Kabahatler kanunundan kaynaklanan para cezalarına itiraz
  • Trafik cezalarına itiraz