Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni kanunu İkinci kitap birinci kısım kapsamında;

  • Nişanlılıktan doğan tazminat talepleri
  • Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Evlilik birliği içerisinde aile mallarının yönetiminin düzenlenmesi
  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile boşanmaya bağlı olan velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat talepleri
  • Boşanma davasının açıldığı tarihte veya eşlerden birinin ölümüyle sona eren edinilmiş mallara katılma rejimi nedeniyle katkı ve katılma payı alacaklarına ilişkin davalar