Sigorta Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu altıncı kısım birinci kısım kapsamında;

  • Hasarlı, yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında yaralamalı kazalarda duruma göre işgücünün geçici veya sürekli kaybı nedeniyle zarar gören adına, ölümlü trafik kazalarında ise destekten yoksun kalma tazminatlarının tahsili için vefat edenin yakınları adına  sigorta şirketlerine zorunlu başvuru ile anlaşma olmaması halinde tahkime başvurma yahut dava açmak
  • Ölüm halinde varsa hayat sigortası poliçe bedeli için sigorta şirketlerine zorunlu başvuru ile anlaşma olmaması halinde tahkime başvurma yahut dava açmak