Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında;

  • Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın TTK ve diğer kanunlarda belirtilen işlerden doğan davalar
  • Şirketler Hukuku
  • Şirket esas sözleşmesi düzenlemek
  • Şirket hissesinin devri sözleşmesi
  • Rödovans sözleşmesi düzenlemek
  • Danışmanlık hizmetleri
  • Ticari işletme Hukuku
  • Kıymetli evrak hukuku
  • Rekabet Hukuku