Hangi davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunludur?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalar ” ve  Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca “TTK’nın  4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında’’dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.