Fazla çalışma ücret alacağı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş kanunu madde 41 uyarınca haftalık 45, günlük 11 ve gece çalışmalarında 7.5 saati aşan çalışmalar fazla çalışmalardır.
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.