İcra dosya borcumu ödemezsem hapse girer miyim?

Anayasa md. 38 uyarınca kural olarak hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ancak İcra İflas Kanunda bu kuralın bir takım istisnaları bulunmaktadır.

Bu istisnalardan bazıları şunlardır:
İİK m. 339 mal ve kazançta olan artışı bildirmeme halinde mal ve kazanç mevcut ise 10 gün; elden çıkarılmış ise  1 aya kadar disiplin hapsi
İİK  m. 340 Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde 3 aya kadar tazyik hapsi
İİK m. 344 Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası ise 3 aya kadar tazyik hapsidir