Trafik kazalarından doğan zararların tazminine yönelik doğrudan dava açılabilir mi?

Trafik kazasından doğan hasar, yaralanma ve ölüm nedeniyle araç sürücüsü ve aracı işleten kişilere doğrudan dava açılabilir ancak 14.04.2016 tarihli değişiklik ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 97 uyarınca sigorta şirketlerine yönelecek taleplerde dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.