TCK m. 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hatır paylaşımı, KYOK

T.C. ANTALYA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

SoruşturmaNo     :2020/18772

KararNo             :/

 

EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

 

DAVACI                                         :K.H.

ŞÜPHELİ                                        :S….N…,…………………………….. ikameteder.

MÜDAFİİ                                        : Av. MAHİR ERSOY, 16825-28866-87731 -Antalya

Barosu Avukatlarından

SUÇ                                                 : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

SUÇ TARİHİVEYERİ                 : 06/03/2020 -Antalya

 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

 

Yukarıda açık kimliği ve üzerine atılı suç  yazılı  Şüphelinin  …………………… adresinde ikamet ettiği,  Şüphelinin  ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğuna ve satışını yaptığına ilişkin bilgi alındığı, alınan bilgi doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında ikametinde kendisinin ve Bilgi Sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan T. D. ve TCK' nın  191/1.  Maddesi  uyarınca  ayrıca soruşturma yapılan Ö. P. T. isimli  şahıslar  evde  olduğu  sırada  ikamette usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda  ikametin  giriş  kapısının  sol  tarafında  bulunan dolaptaki ayakkabı kutusu içinde peçeteye sarılı, daralı olarak yaklaşık 2.7 gram ağırlığında, ikametin girişine göre karşıda bulunan oda içindeki sırt çantası içindeki poşette, daralı olarak yaklaşık 20 gram ağırlığında ve Şüphelinin üst araması sonucunda da poşet parçasına sarılı, 1 paket halinde daralı olarak yaklaşık 2.7 gram  olmak  üzere  toplamda yaklaşık 25.4 gram ağırlığında, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 09-10.03.2020 inceleme tarihli raporuna göre THC ihtiva eden, Esrar elde  etmeye  elverişli Hint Keneviri Bitkisinin elegeçirildiği,

Hakkında TCK' nın 191/1 maddesi uyarınca ayrıca soruşturma yapılan Ö. P.’ in Şüpheliyi 10 yıldır tanıdığını, geliş amacının Şüpheli tarafından kabul edilmemekle birlikte Şüpheli ile birlikte uyuşturucu kullanmak olduğunu  ancak  para  verme  amacının bulunmadığını ifade ettiği, Arama sırasında da  benzer  yönde  beyanda  bulunduğu,  Bilgi Sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan T. D.' ın da aynı yönde beyandabulunduğu,

Şüphelinin savunmasında özetle, uyuşturucu kullandığını, ancak satışını yapmadığını, zaman zaman arkadaşları ile birlikte uyuşturucu kullandığını, arkadaşlarının uyuşturucuyu kendilerinin temin ettiğini ifade ederek atılı suçu kabul etmediği,

Şüphelinin usulüne uygun olarak  alınan  biyolojik  örneklerinin  incelenmesi sonucunda; Adli Tıp Kurumu, Antalya Grup Başkanlığınca tanzim edilen 27.04.2020tarihli


Toksikoloji    Raporuna    göre    ele  geçirilen   uyuşturucu   ile   aynı   mahiyette   uyuşturucu kullandığının tespitedildiği,

anlaşılmıştır.

Açıklanan hususlar dahilinde ve tüm soruşturma evrakı içeriğine göre, Şüphelinin toksikoloji raporuna göre ele geçirilen  uyuşturucu  ile  aynı  mahiyette  uyuşturucu kullandığının sabit olması, ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, niteliği, Şüpheli ile  Ö. P.' in aralarındaki arkadaşlık ilişkisi dahilinde birlikte uyuşturucu kullanmak yada kullanmak amacıyla bir araya gelmek şeklindeki fiillerinin hatır paylaşımı kapsamında değerlendirilmesinin gerekmesi, Ö. P.' in beyanlarının da hatır paylaşımı kapsamında olması, atılı suça ilişkin bir sabıkasının bulunmaması, atılı suçu işlediğine  dair  başkaca  objektif delil bulunmaması karşısında eyleminin TCK' nın 191/1. Maddesine mümas olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia dışında hakkında Kamu Davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşılmakla,

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,

Kararın Şüpheli Müdafiine TEBLİĞİNE,

Emanetin 2020/2248 sırasına kayıtlı 905.00 TL' nin Şüpheliye iadesine, bu hususta Emanet Memurluğuna müzekkere yazılmasına,

Kararın bir örneğinin 5320 sayılı yasanın 16. Maddesi uyarınca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere CMK 172. ve 173. maddeleri gereğince karar verildi. 06/05/2020

 

Cumhuriyet Savcısı e-imzalı